Sykehus-kontrakter i Sverige

Sykehus-kontrakter i Sverige

Et eksportgjennombrudd for sporbarhetsløsninger - anslått verdi til 4 til 5 millioner.

Sykehusene i Mora og Falun får nå levert uniTRACE- og uniOPERATION-løsningene, som er utviklet av APX systems. Løsningene gir sporbarhet på operasjonsutstyr og engangsartikler, knyttet til pasient.
uniTRACE er en løsning som gir sporing i sterilforsyningssentralen. Pakkebord for oppbygging av brikker som benyttes i operasjon med sammenstilling. Videre er det integrasjon med autoklaver og vaskemaskiner (dekontaminering) uniOPERATION knytter operasjonsbrikker og engangsartikler til pasient. Dette gir full sporing på alle nivåer. I administrasjonsmodulen bygger man opp et artikkelregister med billedatabase og tilgangskontroll.

Dette er et gjennombrudd for oss, uttaler CEO i APX, Jan Erik Evanger. Kontrakten er på rundt 4,5 millioner kroner. I tillegg kan den utvides med både logistikk- og innkjøpsfunksjoner samt integrasjon med ERP-/økonomiløsninger. Dette har vi allerede levert til Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Vi har også levert til Hjerte og lungesykehuset på Gardermoen (LHL), tidligere Feiring- og Glitre-klinikkene. Og Martina Hansens Hospital i Bærum.

Kontrakten gjør også at vi nå satser world wide med løsningen. Første sted vi viser frem løsningen er under Vitalis i Gøteborg i mai. Til høsten går turen til Holland, avslutter Evanger.