superDAGFINN plukk (sDl) VERSJON 2

Full elektronisk plukkløsning med elektronisk pakkseddel.

superDAGFINN plukk (sDp) er en løsning som er solgt i mer enn 150 lisenser i Skandinavia.
Løsningen er enklere enn logistikk-løsningen, som også har WMS-funksjonalitet (lokasjonsstyring)
Løsningen passer for små til store bedrifter (1 til 200 plukkere)

sDp henter primært ordredata og vareinformasjon fra ERP-/økonomiløsninger (kan hente fra andre løsninger) I tillegg leveres plukkdata tilbake til ERP. Systemet håndterer også vektvarer (varer med variabel mengde og areal) samt avansert pakkseddel nivå 3 og 4.
Les mer informasjon under bildet.

Løsningen er utviklet med siste plattform i C#.NET

Nytt er det nå at man kan lese flere strekkodehøyder med kun ett scan, og få dette automatisk dekodet i sDp.

 

 • Noen hovedfunksjoner:

 • Full sporing fra jord/hav til bord – ett ledd frem, og ett tilbake

 

 • Varemottak med PDA:

 • Innregistrering av varer – med eller uten bach/LOT – rapportering til ERP om mottak – rapporter. Registrerer også mot innkjøpsnummer.
 • Egen remerkings funksjon – scan det du finner og tast inn resten
 • Strekkoderevisor – forteller noe om oppbygningen av strekkoder med mulig feilangivelse.

 

 • Råvareregistrering (se egen seksjon for dette):

 • Innregistrering av råvarer til råvareblanding. Automatisk styring av 1/2 fabrikata
 • Varsling hvis råvare eller del av 1/2-fabrikata er sperret.
 • Registrere mengdeuttak av råvarer, med tilbakemelding til ERP
 • Registrere OEE / selvlagde rutiner. (Vasking mellom batchbytte etc.)

 

 • Merkemaskinstyring (se egen seksjon for dette):

 • Full styring av alle merkemaskiner. – F-PAK, D-PAK og PALL. Manuelle som automatiske.
 • Feilrapportering, tandemløsninger, WYSIWYG av layouter.
 • Henter som regel artikkelinformasjon fra ERP løsning. Men kan også ha næringsinnhold, oppbevaring, tilberedning etc.

 

 • Vareinnmelding fra produksjon:

 • Alle produserte varer kan meldes til ERP via kontroll scanner på D-pak eller pallemerker, via skanner portal eller PDA / truckterminal.

 

 • Ut-ekspedering:

 • Utekspedering med plukking av varer ved hjelp av håndterminal og – eller truckterminal, scanner- eller RFIDportal
 • Automatisk utekspedering (se egen seksjon)
 • Avansert pakkseddel nivå 3 og nivå 4. Full oversikt over alle batch / lot nummer pr. pall / SSCC nummer. EDIFACT eller XML format
 • Direktesending av avansert melding til grossist/varemottaker.
 • Mulighet for helautomatisk transportmerking og registrering av hel-paller ved ut-ekspedering
 • Avanserte 3-delings rutiner
 • Multilokasjon av plukking og utskrift til dedikert pallemerker, pakkseddel og fraktbrevskriver (andre steder).
 • Flere kan plukke på samme ordre. Alle PDAer / truckterminaler oppdaterer hverandre – automatisk.
 • Delt lass slik at ulike pakksedler og fraktbrev kan skrives ut for ulike biler.
 • Samlasting.
 • Del-avslutning.

 

 • Transportplanlegging:

 • Planlegg transport i forkant basert på innhentet ordreinformasjon.
 • Avansert fraktbrevmelding (Versjon D04) – IFTMIN
 • Consigment – full integrasjon av forsendelseinformasjon med fraktberegning (Posten etc)
 • NLP-integrasjon – kan koples til RFID for også å automatisk melde inn plastpaller sammen med tre-paller – om hverandre
 • TakeCargo-melding. (Transport planlegging)

 

 • Generelt:

 • WMS – Warehouse Management System. Full lagerlokasjon. Basert på hendelser – ikke kommando, men forslag (Se egen seksjon)
 • Varetelling av F-pak, D-pak og paller.
 • Kommunikasjon med ALLE ERP / økonomi løsninger (Se egen seksjon)
 • Leser GS1-128, GS1-13, ITF, 2-dimmensjonale koder og andre koder ved plukk, og med automatisk dekoding av alle strekkoder.
 • Automatisk batch / Best Før styring med lagersaldo
 • Alle enheter (også etikettskrivere) kan være trådløse.
 • Tilpasset – vektvarer – fisk/kjøtt – RFID og XML.
 • E-post funksjonalitet for sending av rapporter.
 • Fungerer i Norge, Sverige og Danmark med lokale fraktbrev – kan benyttes på fryselager
 • Tilpasset små, mellomstore og store bedrifter innen – ALLE BRANSJER.