sD2-logistics

Komplett lager - logistikkløsning/supply chain, som snakker med alle økonomi-/ERP-systemer. Modulbasert med mange funksjoner. Noen av de er listet opp under.

Fakta

sD²-logistics er arvtageren etter «superDAGFINN». Norges mest solgte logistikkløsning, som ligger beriker alle ERP/økonomi-systemer med mange funksjoner.
sD²-logistics løser mange av de oppgavene som ikke naturlig ligger i et ERP/økonomisystem. Løsningen er fleksibel, modulbasert, og inneholder mange funksjoner.

Kan koples mot 3D-lager. Viser lageret i 3D-modus med plukkeffektivitet samt til VISIOplanner

Av hovedfunksjonalitet kan nevnes:  

 • Full sporing fra jord/hav til bord – ett ledd frem, og ett tilbake
 • Ordreplukk – med truckterminal, PDA eller Smartphones
 • EDI-håndtering
 • RFID og strekkodekompatibel
 • WMI – lokasjonsstyring

Varemottak med PDA:

 • Innregistrering av varer – med eller uten bach/LOT – rapportering til ERP om mottak – rapporter. Registrerer også mot innkjøpsnummer.
 • Egen remerkings funksjon – scan det du finner og tast inn resten
 • Strekkoderevisor – forteller noe om oppbygningen av strekkoder med mulig feilangivelse.

Råvareregistrering (se egen seksjon for dette):

 • Innregistrering av råvarer til råvareblanding. Automatisk styring av 1/2 fabrikata
 • Varsling hvis råvare eller del av 1/2-fabrikata er sperret.
 • Registrere mengdeuttak av råvarer, med tilbakemelding til ERP
 • Registrere OEE / selvlagde rutiner. (Vasking mellom batchbytte etc.)

Vareinnmelding fra produksjon:

 • Alle produserte varer kan meldes til ERP via kontroll scanner på D-pak eller pallemerker, via skanner portal eller PDA / truckterminal.

Ut-ekspedering:

 • Utekspedering med plukking av varer ved hjelp av håndterminal og – eller truckterminal, scanner- eller RFIDportal
 • Automatisk utekspedering (se egen seksjon)
 • Avansert pakkseddel nivå 3 og nivå 4. Full oversikt over alle batch / lot nummer pr. pall / SSCC nummer. EDIFACT eller XML format. ASN
 • Direktesending av avansert melding til grossist/varemottaker.
 • Mulighet for helautomatisk transportmerking og registrering av hel-paller ved ut-ekspedering
 • Avanserte 3-delings rutiner
 • Multilokasjon av plukking og utskrift til dedikert pallemerker, pakkseddel og fraktbrevskriver (andre steder).
 • Flere kan plukke på samme ordre. Alle PDAer / truckterminaler oppdaterer hverandre – automatisk.
 • Delt lass slik at ulike pakksedler og fraktbrev kan skrives ut for ulike biler.
 • Samlasting.
 • Del-avslutning.
 • Transportplanlegging:
 • Planlegg transport i forkant basert på innhentet ordreinformasjon.
  • Avansert fraktbrevmelding (Versjon D04) – IFTMIN
  • Consigment – full integrasjon av forsendelseinformasjon med fraktberegning (Posten etc)
  • NLP-integrasjon – kan koples til RFID for også å automatisk melde inn plastpaller sammen med tre-paller – om hverandre
  • TakeCargo-melding. (Transport planlegging)
 • Generelt:
 • WMS – Warehouse Management System. Full lagerlokasjon. Basert på hendelser – ikke kommando, men forslag (Se egen seksjon)
 • Varetelling av F-pak, D-pak og paller.
 • Kommunikasjon med ALLE ERP / økonomi løsninger (Se egen seksjon)
 • Leser GS1-128, GS1-13, ITF, 2-dimmensjonale koder og andre koder ved plukk, og med automatisk dekoding av alle strekkoder.
 • Automatisk batch / Best Før styring med lagersaldo
 • Alle enheter (også etikettskrivere) kan være trådløse.
 • Tilpasset – vektvarer – fisk/kjøtt – RFID og XML.
 • E-post funksjonalitet for sending av rapporter.
 • Fungerer i Norge, Sverige og Danmark med lokale fraktbrev – kan benyttes på fryselager
 • Tilpasset små, mellomstore og store bedrifter innen – ALLE BRANSJER.