intelliTRACK

Følger varer på vei, bane, fly og båt. Kan også logge temperatur automatisk.

Fakta

QR-koder genereres på transportetiketter og kan leses av med SmartPhones, uten at APPER er installert.

Ved hjelp av Intellitrack, kan varer følges i alle deler av en leveranse. Temperatur kan overvåkes. Ved ankomst kan man ta i mot varer/paller, og scanne en QR-kode med en SmartTelefon, for automatisk generert ankomstmelding.

Ruteoptimalisering:

Tast inn / last inn eller autoimporter ordre med adresser. Via Google maps finner vi beste kjørerute. Denne baserer seg på historisk og sanntidstrafikk.
Ruten lastes inn på sjåførens mobiltelefon, og settes så i kjøre-modus, og guider sjåføren til rett adresse via raskeste rute. Skjer det hendelser på ruten, vil den rekalkulere.

Ved ankomst kommer signaturfelt opp i appen. Disse data koples til hver enkelt pall som lastes ut. Data lagres mot ordre. Egen track & trace funksjon.

Live data, med status for alle sjåfører vises i APX-tracker.