Våre tjenester

I tillegg til leveranser og tilpasninger av software, tilbyr vi konsulenthjelp ved å optimalisere drift i f.eks. produksjon, lagerdrift, transport, helsevesen, entreprenører og annet.

Vi har egne teknikere som installerer og tar service på levert hardware.

Vi kan også tilby app-utvikling for SmartPhones