Oslo kommune – Sykehjemsetaten – med 40 millioner i ordreverdi

Oslo kommune – Sykehjemsetaten – med 40 millioner i ordreverdi

Logistikk, innjøp og sporingsløsning med Agresso-integrasjon.

APX systems er tildelt kontrakten til Oslo Kommune Sykehjemsetaten for leveranse av logistikk, innkjøp og sporingsløsning, med Agresso-integrasjon. Innkjøpsløsningen skal kobles til leverandørenes pris- og varekataloger. Bestillinger vil foregå på flere nivåer, med blant annet EDI.

Løsningen skal implementeres hos alle etatens 22 langtidssykehjem og helsehus. I tillegg er det omtrent like mange tilsvarende hus, som driftes av ideelle organisasjoner, samt alle bydeler i Oslo. Tilsammen 55 enheter.

I tillegg til mye programvare, så inneholder kontrakten også endel hardware som strekkodelesere, skrivere og PC-utstyr. Over en en periode vil kontrakten dra seg mot 40 millioner.

Løsningen driftes på APX sin nyetablerte serverpark, som en SaaS-løsning.

Dette baner veg for vekst i APX systems, sier CEO Jan Erik Evanger, som også kan glede seg over tilsvarende kontrakter med en kommune som snart blir offentliggjort samt Østre Toten kommune.

Fra signeringsmøtet

Under signeringsmøtet møtte i bilde fra venstre:

  • Anne-Kristin Bjerga Bjåen, Direktør kvalitet og utvikling , Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Fredrik Goborg, leder for public and health i APX systems
  • Helge Jagmann, Etatsdirektør, Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Bjørn Wiland, Økonomidirektør, Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Vibeke Maya Austria, Prosjektleder digitalisering/velferdsteknologi, Oslo Kommune – Sykehjemsetaten
  • Kristine Hessvik, Seniorkonsulent – Prosjektleder, Oslo Kommune – Utviklings- og kompetanseetaten

Etatsdirektør, Helge Jagmann og KAM i APX systems, Fredrik Goborg, hadde nok dokumenter å signere.