Oslo kommune – digitaliserer

Oslo kommune – digitaliserer

Flere løsninger er valgt. Bruk av RFID i logistikk og produksjon

Oslo kommune med vann- og avløpsetaten digitaliserer på en rekke områder. Dette vil gi høyere presisjon på alt arbeid, flytprosess i alle ledd og integrasjoner som gjør tasting overflødig.

APX systems vant anbudskonkurransen om levering av:

  • sD2 logistikk med RFID – som betyr inn- og utgående vareflyt og ved bruk av RFID
  • sD2 smartphone (sD2 på Android/IOS) – med blant annet rekvirering av varer/suppleringsvarer til anleggs-/prosjektplass
  • APX Intellitrack – for ruteplanoptimalisering. Benytter GOOGLE-map for dynamiske kjøreruter, samt en egen algoritme for biloptimalisering. Dvs antall biler
  • Integrator – integrasjon mot Agresso/UNIT4 og heisautomater fra Nordverk Norge AS
  • VISIOplanner – for planlegging av prosjekter. Dette gjøres på en SmartBoard for dynamisk planlegging. Import fra EXCEL-ark, rett inn i VISIOplanner
  • EDI – forutveksling av ordre, ordrebekreftelse
  • Bruk av RFID håndterminal og RFID på truck/hjullaster