* Om IoT / RFID

Litt informasjon om RFID og IoT

APX presenterte IoT-løsninger allerede i 1999. Dette skjedde under et foredrag på Inforama på Sjølyst. Her ble RFID introdusert for produksjonsbedrifter.

Hva er IoT?
IoT står for Internet of Things – eller Tingenes Internett. I utgangspunktet kan man si at det er enheter som leverer data i skyen. Dette kan skje ved at man har en aktiv enhet (med batteri) eller en passiv enhet (uten batteri)

En Smart-Telefon er helt klart en IoT. Den er full av sensorer, og kan kommunisere på selvstendig grunnlag. Men man ønsker ikke å legge igjen en Smart-Telefon et sted, for å samle og sende data.
En enhet som er mer i bruk er en GPS. En GPS kan kan ha fysiske mål som 5×5 cm, med en høyde på 2 cm. Den kan inneholde en GSM-enhet for sending av data til skyen. Sammen med ulike sensorer kan den sende posisjon, temperatur, bevegelse og lys – for å nevne noe. En slik enhet kan i dag sende ca. 5.000 sendinger. Ved å samle opp data, gjennom dagen, kan man sende 1 datapakke om dagen, da vil enheten kunne sende i 13 år. Den kan selvfølgelig sende data ved behov.

Med NB-IoT (en ny del av eksisterende GSM-nett) vil man øke rekkevidden på enheten til mobilnettet med 5 ganger. Batterikapasiteten vil også øke med ca. 5.

Sensorer og sensorer i nettverk:
IoT og IIoT (Industrial) kan også være sensorbasert. Ulike sensorer som sender data til en skyløsning for senere uthenting og bearbeiding. Dataene kan gi informasjon til f.eks. en APP. Ett eksempel på dette er at en sensor som ligger nedgravd i bakken, vil kunne detektere at det står en bil over sensoren. F.eks. en magnetsensor. Sensoren sender at den har forandret status fra av til på, opp til skyløsningen. Deretter vil en APP kunne oppdateres. Er dette en parkeringsplass vil man se om den er opptatt eller ei. APX leverte en løsning rundt dette i 2016, sammen med Telia. Her ble NB-IoT benyttet. Se video

For å øke rekkevidden til sensorene, kan disse snakke sammen i et MESH-nettverk. Det vil si at hvis en sensor ikke får tak i skyen direkte, kan den benytte en eller flere andre sensorer, til å nå fram til skyen.

Sensorer er også i bruk i industrien. Det kan være sensorer som detekterer skumgraden på malingen i et malinganlegg for trevirke. Og dette for automatisk justere prosessene. Eksempel på dette er løsning som er levert til Gausdal Bruvoll. Her benyttes også RFID – en annen del av IoT. RFID er passive brikker. Disse kan benyttes for å gjenkjenne et produkt, for så å stille om maskiner, automatisk. APX systems har levert over 70 anlegg med RFID-teknologi. RFID benyttes innen alle være vertikaler, som produksjon og logistikk, helse, byggeplass, butikk og transport. Et annet eksempel på bruk av RFID er i butikk. Ta med klær inn i et prøverom. Og alle plagg kommer opp på skjermen, automatisk. Eller benytt fuktsensor i betong eller bak en vegg på et bad.

Og hva kan APX levere?

APX kan levere komplette løsninger som inneholder merking, programvare, avlesningsutstyr med installasjon, prosjektledelse og Use Case. Kontakt oss.