Løsninger for helsevesenet

Løsninger for helsevesenet

Sterilforsyningssentraler, utstyrssporing, logistikk og automatisert innkjøp

Med løsningene uniTRACE og uniORDER løser vi:

 • Full sporing på Sterilforyningssentraler og mot pasient
 • Kontroll av
  • Autoclaver
  • Vaskemaskiner
  • Pakkebord
 • Logistikk
 • Innkjøp
 • Varemottak med innlagring
 • Sporing av proteser, implantater, brikker (operasjonsutstyr) samt forbruksmateriell mot pasient
 • Integrasjon mot DIPS, Proteseregisteret og Helsepersonellregisteret for autorisasjon
 • RFID eller strekkoder

RFID-brikker for trådløs temperatur- og fuktkontroll.

Integrasjon mot alle ERP-/økonomisystemer.