Intelligente logistikkløsninger

Intelligente logistikkløsninger

sD2-logistics - med mye standardfunksjonalitet

sD2-logistics har full kontroll på alle lageraktiviteter.

Sammen med 3D-lager, som viser lageret i 3D på skjerm, og som kan flyttes og zoomes, har man full kontroll. Tredjepartslager (3PL) WMS med lokasjonsstyring, RFID eller strekkodestyrt. Les mer på sd2-logistics