RFID-lesere

RFID lesere til bruk på truck, i produksjon eller i gate/port

Fakta

RFID-lesere kan benyttes til mange formål hvor RFID-brikker skal leses eller skrives til. Leserne kan ha flere porter for antennetilkopling.