RFID-etiketter

Etiketter med og uten lim

Fakta

 • Etiketter med mange egenskaper
  • Ca. 5000 limsorter
  • Kan skrives til, og leses fra
  • Tåler sollys
  • Kan skrive på selve etiketten fra en manuell eller automatisk skriver
 • Kan limes på mange type overflater
  • Tre
  • Metall
  • Plast
  • Og en mengde andre type overflater

Dette er etiketter som man kan skrive klartekstinformasjon på, og lagre informasjon i selve RFID-delen-. Alt er integrert. Vi har leverandører over hele verden, for optimal pris og virkemåte.