Grossist reduserer transportkostnadene!

Grossist reduserer transportkostnadene!

APX Systems introduserer nå IntelliTrack - en WEB-basert SaaS-løsning som hjelper de med å optimalisere bruken av transportmateriell og sjåfører. Med optimale GOOGLE-baserte dynamiske kjøreruter / leveringsoppdrag, vil de redusere kostnadene, samtidig som de tilbyr kundene et et langt bedre servicenivå.

Fordi systemet innhenter sanntids trafikkinformasjon fra Google og ved hjelp av avanserte algoritmer, så kan IntelliTrack beregne optimale kjøreruter. Er opprinnelig rute sperret, eller har treg avvikling, re-rutes sjåføren til mer optimale veier.

GOOGLE-sanntid – predikativt og automatisert
IntelliTrack henter både kolli og sendingsinformasjon fra ditt ERP system eller annet ordresystem fortløpende og lar deg starte planleggingen av fremtidige oppdrag her og nå.
Systemet innhenter informasjon om antall og type oppdrag, der transportmiddel, arbeidstid, starttid på døgnet, leveringstid og trafikksituasjonen – i det aktuelle tidsrommet distribusjonen er planlagt, blir hensyntatt. Beregning av optimale kjøreruter gjøres raskt og oppleves som oppdaterte i ”sanntid”.

 

Intellitrack er enkelt i bruk!
Sjåføren har en mobil app, der han får opp en lasteliste og en kjøreliste med kartvisning og instruksjoner. Appen lar sjåføren motta POD (signatur ved levering), mulighet for å ta bilder i forbindelse med levering, signaturfelt i app, gjøre anmerkninger m.m., som igjen kan tilbakeføres til WEB-løsningen og eventuelt også tilbake til ordre i ordresystem/ERP. Videre har IntelliTrack en SMS-utsendelsesfunksjon, som gir melding til kunder/oppdragsgivere – automatisk og i henhold til konfigurasjon/oppsett.

 

Det er enkelt å komme igang!
IntelliTrack består av en WEB-løsning der kjøreleder får et brukernavn og et passord og sjåføren får en mobil app. Systemet leveres som en SaaS (Software as a Service) løsning der du enkelt kan administrere brukere, transportmidler, kunder, kjøreordre direkte i din nettleser.

Kognitivt
Systemet lærer seg kjøre- og leveringstid etterhvert som det benyttes. Erfaringen brukes til stadige forbedringer i utnyttelsen av distribusjonsmateriellet. IntelliTrack kan integreres med ditt ordre-/ERP system og ved hjelp av vår Integrator kan hente nye oppdrag så snart de dukker opp i ditt ordresystem.

Løsningen har mange funksjoner som ikke er beskrevet her. Leveres på ønsket språk. Kan også kombinere ulike språk.

Ønsker du å vite mer?

Synes du dette virker interessant og ønsker en prat med oss om din løsning, så ta kontakt med oss enten på telefon; 22 90 36 20 eller på mail: companymail@apx-systems.com