Entreprenørløsninger

Entreprenørløsninger

Byggeplasslogistikk, bestillingsløsninger og administrasjon.

Vi har utviklet og levert løsninger til Entreprenører og byggevarebransjen

  • Les mer om buildMASTER. Full byggeplasslogistikk, bestillinger, monteringsanvisninger, lagoppsett og mye mer
  • sD2-logsitics – logistikk på byggplass
  • Temperatur- og fuktovervåkning, ved hjelp av RFID. I f.eks. betong

Ta kontakt for ytterligere informasjon. Tel 22903620