APX avatar

For robotisering av produksjon og lagerlogistikk

Factbox

APX avatar er en løsning som binder flere roboter sammen og hjelper til med å produsere, merke og pakke samt gjøre datafangst og rapportering til ERP-/økonomisystem.

I løsningen, som er HMI/SCADA-basert, setter man opp robot med robot type. Oppgavene programmeres inn, og APX avatar sørger for at alle maskiner snakker sammen.

 • Henter ordredata fra ERP
 • Autoberegner dagens produksjon
 • Råvaremottak
 • Sporing
 • Innveiing
 • Stabler i stack
 • Tømmer
 • Vasker
 • Blander
 • Merker pose og kasse
 • Stabler på pall, basert på kundeordre
 • Pall kundemerkes og sendes
 • Alle roboter, PLSer, merkemaskiner og ERP-/økonomisystem – snakker sammen via APX avatar

Hos COOP på Gardermoen (Ferskvarehuset) så tar Robot#1 i mot salater fra vaskelinje. Alle dagens ordre hentes ned fra SAP og APX avatar optimaliserer produksjon. Roboten stabler kasser etter et utregnet mønster. I den andre enden tømmes kassene med vasket salat inn i blandere, som doserer riktig mengde med salat inn i poser (F-pak/forbrukerpakning). Når F-pak er klar, merkes den med bestfør og sporingsinformasjon. Når kasse (D-pak) er fylt opp med riktig antall F-pak (poser), merkes kasse med etikett. Kasser kommer så frem til neste robot. Robot#2 stabler kasser på pall som igjen blir kundemerket og stablet på bil. SAP blir oppdatert fortløpende. I dette prosjektet testes også Industri 5.0 ut. Menneske snakker og instruerer robot.

På skjermer kan man betjene, og ikke minst grafisk, se alle robotbevegelser med status. Made in Norway av APX systems sammen med norske Dynatec.