Byggeplass

sD2-logistics

sD2-logistics

Komplett lager - logistikkløsning/supply chain, som snakker med alle økonomi-/ERP-systemer. Modulbasert med mange funksjoner. Noen av de er listet opp under.Continue...

Integrator

Integrator

Løsning som gjør at alle våre løsninger snakker med alle ERP-systemer / andre programvareløsningerContinue...

eTrace

eTrace

Sporer varer opp- og nedover, automatisk i verdikjeden, og på tvers i bedriftenContinue...

reCALL

reCALL

Effektiv tilbakekalling av varer. Dekker råvarer, halfabrikata, ferdigvarer Basert på eTrace som automatisk sporer på kryss og tvers.Continue...

intelliTRACK

Følger varer på vei, bane, fly og båt. Kan også logge temperatur automatisk.Continue...