APX systems stiller som foredragsholder i Digitaliseringsuka til Avfall Norge

APX systems stiller som foredragsholder i Digitaliseringsuka til Avfall Norge

Avfallsbransjen står foran en revolusjon hva gjelder smart innhenting av avfall. Ved å ta i bruk digitale løsninger vil man kunne redusere kostnadsnivået og samtidig legge igjen et mindre klimafotavtrykk for bransjen som helhet. Her vil digitale løsninger samtidig være et grønt alternativ til dagens rutiner.

Morten Skinnarmo, markedssjef i APX systems vil holde foredrag ved Digitaliseringsuka til Avfall Norge. Dette skjer tirsdag kl. 13.15 ved Scandic Sjølyst på Skøyen i Oslo.

Tema for foredraget er; «Teknologifronten på RFID. Hvordan har RFID utviklet seg, og hvilke anvendelsesmuligheter finnes i dag?».

Les også; Hva er RFID og hva kan det brukes til!

https://apx-systems.com/hva-er-rfid-og-hva-kan-det-brukes-til/

 

I foredraget vil det bli redegjort for hva RFID er og hvilke anvendelsesområder bruk av RFID gir. Det vil bli vist eksempler fra praktiske case hvor APX systems har levert løsninger. Morten vil videre belyse hvordan man kan kombinere bruken av RFID med andre teknologier og videre benytte nyutviklede programvareløsninger innen transport og sporing for å optimalisere innhenting av avfall på en rasjonell måte. Her vil både ruteplanleggingsverktøyet; IntelliTRACK og FleetMANAGER ha sine roller. Videre vil integrasjoner mellom systemene gi oppdatert informasjon i sanntid som et samlet verktøy for å optimalisere innhenting av avfall der avfallet faktisk befinner seg.

Morten Skinnarmo

Se fullt program for Digitaliseringsuka, Avfall Norge https://www.avfallnorge.no/kurs-og-arrangementer/digitaliseringsuka