6. Transportløsninger

Vi har i hovedsak to løsninger for transportbransjen. Intellitrack for smart ruteoptimalisering og Fleet Manager for container og utstyrssporing. Integrert med alt og alle.

** Intellitrack er en løsning for ruteplanoptimalisering:

Vi henter data fra ulike kilder og lager på få minutter den optimale kjøreruten for dine egne og innleid biler.

Vi kan tilpasse løsningen ved behov. Norskutviklet løsning for norske forhold

I korte trekk:

 • Automatisk bompengekalkulator
 • Tar hensyn til trafikk og hendelser
 • Lager optimale kjøreruter
 • Kalkulerer antall biler – helt automatisk
 • Varsler om hendelser
 • Egen modus for ulike biler. F.eks. at denne adressen skal ha levering med elektrisk kjøretøy
 • Automatisk SMS-varsling ved ankomst eller forsinkelser
 • Egen kjøreapp

Les mer på Intellitrack

Se også video. NB! Videoen viser ikke alle funksjoner.

** APX Fleet Manager. Løsning som følger containere og utstyr, over hele verden, ved bruk av GPS

Les mer på Flåtestyring

APX systems har utviklet og levert flåtestyringsløsing, med GPSer, for transportører. Løsningen kommuniserer direkte med GPSer, og kan fungere over hele verden.

Det er ulike registre som kan editeres og endres ved behov. Også en egen ordremodul.

 • Sjåførregister, med automatisk utløpskontroll av sertifikater, og kursoversikt
 • Kjøretøyregister
 • Båtregister
 • Containerregister
 • Ordremodul
 • Geofencing med alarmering
 • Kan velge mellom ulike kartsystemer
 • Kan integreres i alle retninger.
 • Kan tilpasses
 • Vi kan også levere ulike GPSer