4. Helseløsninger

Løsninger for helsevesenet. Sterilforsyningssentraler og utstyrssporing

APX systems har levert IKT-løsninger til helsevesenet siden 1986. Integrasjoner mot pasientalarm, blodprøvebestilling, personsøker, brannalarm-løsninger med mer.

I 2013 leverte vi uniTRACE til Lovisenberg sykehus i Oslo. I 2016 leverte vi uniORDER. Full sporing med strekkoder og RFID.

Utstyrssporing er en annen løsning.

Følgende benytter løsningen:

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • LHL-sykehusene
 • Martina Hansens Hospital
 • Falun Sjukehus
 • Mora Sjukehus

Hovedpunkter:

 • Kommunikasjon med vaskemaskiner. Loggfører data.
 • Administrasjons-PC som:
  • Tar bilder av brikker. Med monteringsanvsing
  • Administrerer brukere/brukernivåer
  • Artikkelregister
  • Brikkesammensetning
 • Pakkebord:
  • Pålogging med ansattkort
  • Viser brikker
  • Viser utstyr
  • Viser monteringer og sjekkpunkter
  • Bekrefter
  • Strekkodescanning
  • Tilkoplet etikettskriver, for utskrift av etiketter til autoclave. Med 2D-kode
 • Sammenstilling
  • Scanner inn alle pakker til auoklave
 • Kommunikasjon med autoklave
 • Logistikkløsning:
  • Varer inn til lager, med lagerstyring (WMS) Valgbart
  • Rekvirere varer til operasjonsstue
  • Varetelling
  • Varemottak. Også kobling mot FACTLINES sin samfunnsansvars-løsning. Sjekk av varer ved mottak mot leverandør
  • Kan tilkoples ALLE ERP-/økonomisystemer
 • Operasjonsstue:
  • Registrer pasient
  • Rekvirerer brikker
  • Rekvirerer forbruk og annet
  • Kopler pasient sammen med forbruk. Også f.eks proteser
  • Kobling mot proteseregisteret
  • Kobling mot DIPS
  • Kobling mot Orbit fra EVRY
  • ALT er sporbart og dokumenterbart
 • Innkjøpsmodul
  • Sammenstiller alle varer som er forbrukt. Også mot kvantum på lager
  • Bestillingsrutiner med EDI (EHF eller EDIfact), fil eller epost
  • Innkjøpsoversikt
 • WEB-modul
  • Rapporter
  • Sporing
  • Innkjøp
  • Valuta
  • Kontering

Ovennevnte er ikke uttømmende.

UTSTYRSSPORING

Holder orden på hvor ulikt utstyr er til enhver tid. Senger og apparater. Her benyttes RFID. Registreres automatisk ved inn- og utgang til rom. Ved bruk av RTLS (Real Time Location Systems) kan man vise i sanntid hvor utstyr befinner seg. Man kan også benytte aktiv RFID.