4. Helseløsninger

Løsninger for helsevesenet. Sterilforsyningssentraler og utstyrssporing. Logistikk og innkjøp.

APX systems har levert IKT-løsninger til helsevesenet siden 1986. Integrasjoner mot pasientalarm, blodprøvebestilling, personsøker, brannalarm-løsninger, med mer.
I 2013 leverte vi uniTRACE til Lovisenberg sykehus i Oslo. I 2016 leverte vi uniORDER. Full sporing med strekkoder og RFID.
Løsningene er utviklet fullt og helt av oss i APX systems i Norge.

Løsningen kan inneholde mange moduler:

 • uniTRACE – full sporing og pakking av brikker koplet mot pasient.
 • uniORDER – bestillingsløsning mot leverandører. Også bruk av EDI
 • sD2 logistics – alt av vareflyt mot og i lager. Varemottak, lagerforflytninger, varetelling og mye mer
 • Integrator – intagrsjon med f.eks. Alle ERP-/økonomisystemer (SAP, VISMA, Agresso og alle de andre) Leddregisteret (og andre sporingsdatabaser) Autoklaver, Dekontaminering, AGVer og roboter samt drone
  Fakturakontroll koblet mot varemottak. Se mer under, eller kontakt oss på 22903620 eller på mail

Nederst kan du lese mer om:
* Hva våre kunder sier om løsningen
* Om utstyrssporing

Løsningen er ISO 9001-sertifisert.

Følgende benytter løsningene:

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • LHL-sykehusene
 • Martina Hansens Hospital
 • Diakonhjemmet (i løpet av 2019)
 • Falun Sjukehus
 • Mora Sjukehus
 • I tillegg har vi levert logistikkløsningen til Folkehelseinstituttet

Hovedpunkter:

 • Kommunikasjon med vaskemaskiner. Loggfører data.
 • Administrasjons-PC som:
  • Tar bilder av brikker. Med monteringsanvsing – de gjerne med video
  • Administrerer brukere/brukernivåer
  • Artikkelregister
  • Brikkesammensetning
 • Pakkebord:
  • Pålogging med ansattkort
  • Viser brikker
  • Viser utstyr
  • Viser monteringer og sjekkpunkter
  • Bekrefter
  • Strekkodescanning
  • Tilkoplet etikettskriver, for utskrift av etiketter til autoclave. Med 2D-kode
 • Sammenstilling:
  • Scanner inn alle pakker til auoklave
 • Kommunikasjon med autoklaver (alle maskintyper)
 • Logistikkløsning:
  • Varer inn til lager, med lagerstyring (WMS) Valgbart
  • Rekvirere varer til operasjonsstue
  • Varetelling
  • Varemottak. Også kobling mot FACTLINES sin samfunnsansvars-løsning. Sjekk av varer ved mottak mot leverandør
  • Kan tilkoples ALLE ERP-/økonomisystemer
 • Operasjonsstue:
  • Registrer pasient
  • Rekvirerer brikker
  • Rekvirerer forbruk og annet
  • Kopler pasient sammen med forbruk. Også f.eks proteser
  • Kobling mot proteseregisteret
  • Kobling mot DIPS
  • Kobling mot Orbit fra EVRY
  • ALT er sporbart og dokumenterbart
 • Innkjøpsmodul
  • Sammenstiller alle varer som er forbrukt. Også mot kvantum på lager
  • Bestillingsrutiner med EDI (EHF eller EDIfact), fil eller epost
  • Innkjøpsoversikt
 • WEB-modul
  • Rapporter
  • Sporing
  • Innkjøp
  • Valuta
  • Kontering

Ovennevnte er ikke uttømmende.

Kundeuttalelser:

Marit Glende Johnsen – leder for operasjonsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus:

«Godt å ha automatisert dokumentasjon på steriliseringsprosesser; og at det er i henhold til alle forskrifter og krav.

Utrolig genialt at en scanning kan både :

 • starte en automatisert innkjøpsprosess
 • besørge dokumentasjon til pasienten
 • sørge for at alt vi skanner inn er sporbart på batch mot pasient.

For en som handler inn mange kritiske komponenter, er det veldig godt at innkjøpsprosessen er automatisert med scanning; faren for feilbestilling og feilleveringer er eliminert; så også tiden det før tok å sjekke alle ledd i innkjøpsprosessen.

Fakturabehandling er også enklere, da vi slipper å sjekke pakksedlene. Opplysninger om mottatte varer lagrer seg ved innscanning av varene ved mottak.
Meget nyttig verktøy for opplæring på sterilsentralen; opplæringstiden fra nyansatt til selvgående er redusert fra 1 år til 3 mnd.»

Kjersti Fiveland- leder for sterilforsyning på LHL-sykehusene på Gardermoen:

Sterilsentralen i LHL sykehuset Gardermoen har valgt APX, norsk leverandør, for elektronisk dokumentasjon av steriliseringsprosessen. UniTrace oppfyller våre krav til brukermedvirkning, lokal tilpasning og viktigst, dokumentasjon av den sterile prosessen.  IKT utstyret som er valgt i samarbeid med APX har fokusert på de strenge kravene til hygiene som denne renromsprosessen må ha. Vi har derfor valgt færrest mulige håndholdte verktøy (som scannere, mus og papir). Det har vært særdeles vellykket også for flyten i produksjonen. For arbeidsmiljøet betyr dette også mindre støy.

> Etter ett års drift er LHL Sterilsentral sertifisert av Veritas etter ISO 9001 Standard. UniTrace har dannet basis for denne sertifiseringen. Dokumentasjon for hvordan sykehuset framskaffer sterilt utstyr til pasientbehandlingen (til operasjonspasienten), i en validert prosess, ligger lett tilgjengelig i UniTrace. Gjennom tett og god dialog med APX har vi blitt ikke bare trygge brukere av systemet men også deltakende i faglige – og driftsmessige utfordringer vi møter underveis

UTSTYRSSPORING:

Holder orden på hvor ulikt utstyr er til enhver tid. Senger og apparater. Her benyttes RFID. Registreres automatisk ved inn- og utgang til rom. Ved bruk av RTLS (Real Time Location Systems) kan man vise i sanntid hvor utstyr befinner seg. Man kan også benytte aktiv RFID.