2. Lagerlogistikkløsninger

Løsningene kan sees i kombinasjon med produksjonsløsningene

sD2-logistics (tidligere superDAGFINN):
Løsningen snakker med alle ERP- /økonomisystemer som VISMA, NAV, M3, Agresso, SAP, AX – også videre.
Passer i alle bransjer og alle størrelser av bedrifter

Dette er løsninger som bygges rundt ERP-/økonomisystemet. Behold standard ERP-system, og la spesialister som oss gjøre alt det et ERP-system ikke kan. Kontakt oss på 22903620 eller send e-post til companymail@apx-systems.com

Største kunde er Jernbaneverket, med 140 lager og 1600 samtidige brukere. De minste omsetter for under 10 millioner.

Man kan benytte:

 • PDA (håndterminal)med GPRS/WLAN og strekkoder eller RFID
 • Truckterminal med GPRS/WLAN og strekkoder eller RFID
 • WEB-portalen
 • SmartPhones med Android, IoS og Microsoft
 • Nettbrett

Det er svært mange moduler, men i hovedsak:

Lager-dashbord:

Koplet rett mot plukksystemet. Viser:

 • Hele ukens avganger (med antatt arbeidsmengde)
 • Om det er nok plukkere
 • KPI

3D-lager:

Viser alle lager i 3D. Her kan man zoome og rotere. Viser plukkere i sanntid, med fargeangivelse som viser om de er i rute. Alle varer vises med informasjon.
Egen 3PL pålogging, som kun viser eget lager. Med mange filtreringsmuligheter.

GPS-lager. Utendørslager:

Her lagerlegger man basert på GPS-signaler. Lengde- og breddegrader. Flytting og plukk/henting av enheter skjer ved at man har en kartløsning (GOOGLE) med ekstra lokalt kartlag oppå.
Man ser sin egen truck, de andre truckene og hvor varen befinner seg i forhold til egen posisjon.

Noen funksjoner:

 • Full WMS
 • Varemottak
 • Re-merking
 • Full lokasjonsstyring, med mengder
 • Hente funksjon
 • FIFO/FEFO
 • Varetelling / periodetelling
 • Utekspedering.
 • Avansert pakkseddel nivå 3 og nivå 4
 • Utskrift av pakkseddel, fraktbrev og andre dokumenter
 • Consignor
 • TMS-integrasjon
 • Koples mot superSTOPP, eTrace, Integrator, 3D-lager, GPS-lager, WEB-portal

…… og ca. 50 funksjoner til.