1. Produksjonsløsninger

Løsninger som tilfører noe - modulbasert. Vi kan integrere mot alle ERP-/økonomisystemer med mer.

Vi har utviklet ulike løsninger for produksjon, som gir høy grad av inntjening.

Dette er løsninger som effektiviserer og automatiserer. Gjerne via robot-styring eller integrasjon mot annet utstyr og ERP-Økonomisystem. Kontakt oss på 22903620 eller send e-post til companymail@apx-systems.com

VISIOplanner (Vp):
Her kan du legge opp:

  • Alle produksjonordre. Hentes fra ERP-system eller legges inn direkte
  • Rengjøringsrutiner
  • Vedlikeholdsrutiner

Vp regner ut fremtidig råvarebehov, viser hva som er produsert av planlagt, status på tilkoblede maskiner, og OEE. Med grafer

sD2-coding:
Setter opp og overvåker alle type merkemaskiner. F-pak, D-pak og T-pakk (pall) Data på etiketter etc hentes fra ERP-system. Datafangst gjøres via strekkode- eller RFID-lesere. Kommunikasjon med banestyring (PLS) via egen PLS-boks. PC kan lese og sette Inn-/utganger.

Reseptur/dosering:
I denne modulen kan en legge inn alle resepturer. Ved produksjonsoppstart rekvirerer man råvarer til lagerets løsning. Alle råvarer scannes inn for full sporing (varenummer, batch/LOT, best før, serienummer+) lagres.

Er løsningen i AUTO, velger man ordre fra Vp. Da doserer løsningen automatisk fra tanker/reservoarer til blandemaskiner.

eTrace:
Sporer alle varer i alle ledd, på kryss av avdelinger og fabrikker. Eget søkeverktøy som sporer i alle varer. Fra rå- til ferdigvare, og ut til kunde. Mange rapportmuligheter

autoRECALL:
Varene spores opp med eTrace. Når rapporten er oppe, kan man trykke på en knapp, fylle inn returårsak, behandlingsinnstraks, og autoRECALL vil bygge opp et PDF dokument til alle kunder, som har mottatt varer, og sende dette på epost.

superSTOPP:
Tast inn varenummer, batch eller annen informasjon. Råvarer eller ferdigvarer, som er endel av søket, kan ikke lenger benyttes.

APX avatar:
Løsning som styrer roboter og baner. Stacker opp lager prosesser. Full flyt i produksjon. Kan tilkobles alle type roboter.

Integrator:
Tilkoplet alle ERP-systemer for å transportere data inn og ut. Er også tilkoplet andre løsninger

Bruk av strekkoder, RFID, beacon, EDI eller GPS som informasjonsbærere.

Ovennevnte er ikke uttømmende informasjon. Kontakt oss for mer informasjon på 22903620, eller benytt kontaktskjema